Chị Minh có 36 viên bi chia cho 3 bạn nhỏ, mỗi bạn nhỏ nhận được 12 viên bi. Hỏi chị Minh còn mấy viên bi?

A.

Không còn viên nào

B.

Còn 1 viên bi

C.

Còn 2 viên bi

D.

Còn 3 viên bi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số viên bi các bạn nhỏ nhận được là: $12 \times 3 = 36$ (viên bi) Ta có: 36 – 36 = 0 nên chị Minh không còn viên bi nào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.