Chỉ ra công thức sai trong các công thức nguyên hàm sau:                                      

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C sai công thức đúng là img1   . 

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.