Chỉ số axit là số mg KOH cần dùng để trung hòa axit béo tự do có trong 1 gam chất béo. Để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 14 gam chất béo cần 15 ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số của mẫu chất béo trên là:

A.

7,2.

B.

5,5.

C.

6,0.

D.

4,8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1  img2 chỉ số axit = img3   

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.