Chỉ trong một thời gian ngắn đến cuối tháng 6-1972 quân ta đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch là

A.

Quảng Nam,Đà Nẵng,Đông Nam Độ.

B.

Quảng Trị,Đà Nẵng,Tây Nguyên.

C.

Quảng Ngãi,Đà Nẵng,Đông Nam Bộ.

D.

Quảng Trị,Tây Nguyên,Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quảng Trị,Tây Nguyên,Đông Nam Bộ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...