Chia 1,0 lít dung dịch brom nồng độ 0,5 mol/l làm hai phần bằng nhau. Sục vào phần thứ nhất 4,48 lít (đktc) khí HCl (được dung dịch X) và sục vào phần thứ hai 2,24 lít (đktc) khí SO2 (được dung dịch Y). So sánh pH của hai dung dịch thấy:

A.

pHX = pHY.

B.

pHX > pHY.

C.

pHX < pHY.      

D.

pHX = 2pHY.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phần 1: img1 

Phần 2: img2 

img3

  img4 

img5 của img6 của Y

img7 của img8 của Y.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.