Chiếm tỉ trọng cao nhất trong nguồn thịt của nước ta là :

A.

Thịt trâu.

B.

Thịt bò.

C.

Thịt lợn.

D.

Thịt gia cầm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thịt lợn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.