Chiến công nào của quân giải phóng tác động mạnh nhất đến nhân dân Mĩ

A.

Trận Vạn Tường (18 - 8 - 1965)

B.

Chiến công tiêu diệt quân Mỹ trong mùa khô 65 - 66

C.

Chiến công tiêu diệt quân Mỹ trong mùa khô 66 - 67

D.

Chiến công trong tết Mậu Thân (1968)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chiến công trong tết Mậu Thân (1968)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.