Chiến dịch biên giới thu - đông năm 1950 đã mở ra

A.

bước tiến mới của cuộc kháng chiến chống Pháp.

B.

bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp.

C.

bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp.

D.

bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Pháp

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: sgk 12 trang 138 Cách giải: Với chiến thắng Biên giới, con đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông; quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.  Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...