Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi được đánh giá như “một mốc lịch sử bằng vàng “ Đó là câu nói của ai ?

A.

Võ Nguyên Giáp

B.

Hồ Chí Minh

C.

Phạm Văn Đồng

D.

Trường Trinh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hồ Chí Minh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.