Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm  phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ? 

A.

Chiến dịch biên giới thu đông 1950

B.

Chiến dịch Hòa Bình ,Tây  Bắc ,Thượng Lào (1951-1953)

C.

Chiến dịch Việc Bắc 1947

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.