Chiến dịch nào dưới đây thể hiện các đánh điểm diệt viện của ta?

A.

Chiến dịch Hòa Bình

B.

Chiến dịch Tây Bắc

C.

Chiến dịch Việt Bắc

D.

Chiến dịch Biên giới

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chiến dịch Biên giới

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.