Chiến lược “Cam kết và mở rộng" do ai đề ra?

A.

         Tổng thống Truman.

B.

         Tổng thống Níchxon.

C.

         Tổng thống Bill Clinton.

D.

          Tổng thống Rudoven.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 45. Cách giải: Trong tập kỉ 90, chính quyền B. Clinton đua ra chiến luợc “Cam kết và mở rộng".       Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...