Chiến thắng nào của ta trong chiến tranh cục bộ mở đầu cho cao trào " Tìm Mĩ mà đánh lùng Ngụy mà diệt

A.

Ấp Bắc

B.

Vạn Tường

C.

Bình Giã

D.

Đồng Xoài

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...