Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A.

Chiến thắng Ấp Bắc

B.

Chiến thắng Bình Giã

C.

Chiến thắng Đồng Xoài

D.

Chiến thắng Ba Gia

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiến thắng Bình Giã

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...