Chiến thắng quyết định đến việc kí kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương là

A.

chiến thắng đông - xuân 1953 - 1954.

B.

chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

C.

chiến thắng Điện Biên Phủ.

D.

chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

chiến thắng Điện Biên Phủ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.