Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với:

A.

A : Chính nó.        

B.

B : Không khí.        

C.

C : Chân không.

D.

D : Nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Theo khái niệm chiết suất tuyệt đối  

CHỌN C 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...