Chiều dài đáy của hình bình hành giảm đi 1,8cm và chiều cao tăng lên 20% thì diện tích hình đó tăng lên 8%. Tính chiều dài đáy mới.

A.

16,2cm

B.

15,2cm

C.

16,8cm

D.

15,8cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Coi diện tích ban đầu là 100% thì diện tích mới sẽ là: 100% + 8% = 108% (diện tích ban đầu) Coi chiều cao ban đầu là 100% thì chiều cao mới sẽ là: 100% + 20% = 120% (chiều cao ban đầu) Do đó chiều dài đáy mới là: 108% : 120% = 90% (đáy ban đầu) Coi chiều dài đáy ban đầu là 100% thì chiều dài đáy ban đầu giảm đi là: 100% $ - $ 90% = 10% (đáy ban đầu) Theo đầu bài chiều dài đáy giảm 1,8cm nên 10% cũng chính là 1,8cm. Do đó chiều dài đáy ban đầu sẽ là: 1,8 : 10$ \times $ 100 = 18 (cm) Chiều dài đáy mới là: 18 – 1,8 = 16,2 (cm) Đáp số: 16,2cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.