Chiều dài hình chữ nhật là 21cm. Chiều rộng của hình chữ nhật bằng $\frac{1}{3}$ chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật.

A.

56cm

B.

63cm

C.

28cm

D.

7cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Chiều rộng hình chữ nhật là: 21 : 3 = 7 (cm) Chu vi hình chữ nhật là: $\left( {21 + 7} \right) \times 2 = 56\left( {cm} \right)$ Đáp số: 56cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.