* Một gen nhân đôi 3 đợt liên tiếp. Số gen con được tổng hợp là

A.

6.

B.

4.

C.

12.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số gen con được tổng hợp sau n lần nhân đôi là  2n mà n = 3 => 2n = 23 = 8.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.