Chim và thú được phát sinh ở kỉ và đại nào?

A.

Kỉ Giura, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh.

C.

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

D.

Kỉ Thứ ba, đại Tân sinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.