Chính quyền mới ở Đông Dương từ tháng 6-1940 vơ vét sức người, sức của để làm gì?

A.

Dốc vào chiến tranh

B.

Đáp ứng yêu cầu của Nhật

C.

Đưa về nước Pháp.

D.

Chuẩn bị đối phó với Nhật

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dốc vào chiến tranh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...