Chính sách “Cái gậy lớn”, “Ngoại giao đồng đôla” nhằm khống chế khu vực Mĩ la tinh là của nước nào?

A.

Ca-na-da.

B.

Achentina.

C.

Bra-xin.

D.

Mĩ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 11 trang 30. Cách giải: Từ đầu thế kỉ XX, Mĩ áp dụng chính sách “Cái gậy lớn”, “Ngoại giao đồng đôla” để chiếm Pa-na-ma, Ni- ca-ra-goa, Ha-i-ti,...2 lần đem quân đánh Mê-hi-cô (năm 1914 và 1916). Dưới danh nghĩa đoàn kết các nước châu Mĩ, chính quyền Oa-sinh-tơn đã khống chế, biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế quốc Mĩ.  

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...