Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)2. Khối lượng dung dịch còn lại giảm bao nhiêu?

A.

1,84g

B.

3,68 gam

C.

2,44 gam

D.

0,92 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

sinh ra 2 muối, nCaCO3=0,08 mol, nCa(HCO3)2=0,03 mol

Khối lượng dung dịch giảm= m-mCO2=1,84(g)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...