Cho 1 (g) bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian, thấy khối lượng bột đã vượt quá 1,41 (g). Nếu chỉ tạo thành một oxit sắt duy nhất thì oxit đó là:

A.

FeO.

B.

Fe2O3.

C.

Fe3O4.

D.

Không xác định được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe2O3.

Với FeO ta có: = 1,285 (g)

Với Fe2O3 ta có: = 1,428 (g)

Với Fe3O4 ta có: = 1,38 (g)

Vậy chỉ có Fe2O3 thì khối lượng bột mới vượt qua 1,41 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...