Cho 10,41g hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 2,912 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Khối lượng muối trong Y là:  

A.

A: 37,59

B.

B: 10,67

C.

C: 11,52

D.

D: 34,59  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  nNO = 0,13 mol → img1= 3nNO = 0,39 mol →mY= 10,41 + 0,39.62 = 34,59g  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...