Cho 16,8 lít hỗn hợp X gồm CO và CO2(đktc) có khối lượng là 27 g, dẫn hỗn hợp X đi qua than nóng đỏ thu được V lít khí Y. Dẫn Y qua ống đựng 160g CuO (nung nóng) thì thu được m(g) chất rắn.

Số mol CO và CO2 lần lượt là:

A.

0,0375 và 0,0375

B.

0,25 và 0,5

C.

0,5 và 0,25.

D.

0,375 và 0,375.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

gọi số mol của CO và CO2 có trong hỗn hợp là x, y

Ta có x+y=0,75 và 28x+44y=27 do đó x=y=0,375 mol

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...