Cho 1kg glucozơ và 1kg tinh bột. Từ nguyên liệu nào có thể điều chế được nhiều

rượu C2H5OH hơn (giả thiết hiệu suất là 100%).

A.

1kg glucozơ

B.

1kg tinh bột

C.

Tùy từng phương phápđiều chế

D.

Cả A và B đều như nhau

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1kg tinh bột

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.