Cho 2 đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất lấy 7 điểm phân biệt, trên đường thẳng thứ hai lấy 9 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác có các đỉnh thuộc tập 16 điểm đã lấy trên hai đường thẳng trên?                         

A.

A. 560 tam giác.

B.

B. 270 tam giác.

C.

C. 441 tam giác.

D.

D. 150 tam giác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

TH1. Lấy 2 điểm thuộc img1; 1 điểm thuộc img2img3 tam giác TH2. Lấy 1 điểm thuộc img4; 2 điểm thuộc img5img6 tam giác Vậy số tam giác cần tìm là img7   

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.