Cho 2,52 gam kim loại M tác dụng với dung dịch img1 loãng, vừa đủ, sau phản ứng thu được 6,84 gam muối sunfat trung hòa. Kim loại M là:

A.

Fe. 

B.

Mg. 

C.

Zn. 

D.

Ca. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1= img2  Kim loại M hóa trị x.

Bảo toàn electron: img3 = 0,045.2 —> M = 28x —> x = 2 và M = 56 -> M là Fe.

Vậy đáp án đúng là A. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.