Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg,Cu, Ag tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu được dung dịch Y chứa a gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và N2, tỉ khối của Z so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn đen khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn khan. Hiệu số (a-b) gần nhất với?  

A.

A: 110,50

B.

B: 151,72

C.

C: 75,86

D.

D: 154,12  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A img1 img2 a = 25,24 + 2,04.62 + 0,03.80 img3 

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...