Cho 27,4g Ba tan hết trong 150ml dung dịch FeSO4 1M, lọc lấy kết tủa rồi nung trong không khí đến khi khối lượng không đổi còn lại chất rắn có khối lượng là           

A.

A: 46,95

B.

B: 12

C.

C: 62,2

D.

D: 45,75  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A img1  Áp dụng định luật bảo toàn Ba: img2  img3  0,15 0,15 0,15 Áp dụng định luật bảo toàn Fe: img4  Lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi ta thu được chất rắn là BaSO4, Fe2O3 img5   

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.