Cho 2,8 gam bột sắt tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch HNO3 0,5M thu được sản phẩm khử NO duy nhất và dung dịch X. X có thể tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,03 mol AgNO3. Giá trị của V là:  

A.

A: 280ml

B.

B: 320ml

C.

C: 340ml

D.

D: 420ml  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

 img1ban đầu = 0,05 (mol).

X chứa 0,02 mol Fe3+; 0,03 mol Fe2+

img2 

Bảo toàn electron: 3nNO = img3

Þ nNO = 0,04 (mol) Bảo toàn nguyên tố N ta có số mol HNO3 ban đầu = 0,16 (mol) Þ V = 0,32(l)  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.