Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí N2O (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Kim loại M là

A.

A. Mg.

B.

B. Fe.        

C.

C. Zn.        

D.

D. Al.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 img1

Kim loại M phản ứng với HNO3 lên hóa trị n

img2  

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.