Cho 3,60 (g) hỗn hợp gồm kali và một kim loại kiềm M tác dụng vừa hết với nước cho 2,24 (lít) khí hiđro (ở 0,5 atm, 0°C). Biết số mol kim loại M trong hỗn hợp bằng 18,75% tổng số mol hai kim loại, vậy M là nguyên tố sau:

A.

Li.

B.

Na.

C.

K.

D.

Rb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Na.

Đặt hỗn hợp gồm kali và M bằng .

 + H2 OH + H2

n = 2. = 2. = 0,1 (mol).

  = = 36 < MK = 39.

Kim loại M có thể là Li hoặc Na.

- Nếu M là Li:

Ta có:

Lúc đó %nLi = .100% = 9,375% (trái giả thiết → loại).

Vậy M là Na.

Thử lại:

%nNa = 18,75%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...