Cho 4 điểm img1, img2, img3, img4. Khẳng định nào sau đây sai?

A.  img1 
B.  img1 
C.   img1  
D.  img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:  img1 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài toán về định nghĩa vectơ. - VECTƠ - Toán Học 10 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.