Cho 4,48 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 có nồng độ a M. Sau khi phản ứng xảy ra ra hoàn toàn, thu được dung dịch B và 15,44 gam chất rắn X. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được 5,6 gam chất rắn. Giá trị của a là:  

A.

A: 0,72

B.

B: . 0,64

C.

C: 0,32

D.

D: 0,35

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

15,44 ÷ 108 → số mol lẻ xét TH chất rắn X gồm Ag và kim loại Cu. Quá trình: img1 YTHH 02: sự đặc biệt: img2 img3 (theo bảo toàn điện tích) ||→ đọc ra có 0,14 mol AgNO3 ||→ Yêu cầu: img4          

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.