Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Từ 5 chữ số này ta lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau?                         

A.

A. 120

B.

B. 60

C.

C. 30

D.

D. 40

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A

Số có 5 chữ số khác nhau dc tạo thành từ tập trên là 5! = 120.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.