Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là:

A.

564 (gam).

B.

465 (gam).

C.

456 (gam).

D.

546 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

465 (gam).

Sơ đồ chuyển hóa: C6H6  C6H5NO2 C6H5NH2.

nanilin = nbenzen pư = = 5 (mol) manilin = 5.93 = 465 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.