Cho 5,76 gam axit hữu cơ Y đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là:

A.

CH3COOH.

B.

CH3-CH2-COOH.

C.

CH2=CHCOOH.

D.

CH2=CH-CH2COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5,76 gam img1 

img2 

Theo tăng giảm khối lượng: img3  img4 là CH2=CHCOOH.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.