Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3 và Cu tác dụng với HCl dư, sau phản ứng còn lại 3,2 gam Cu. Khối lượng của Fe2O3 ban đầu là:          

A.

A. 2,3 gam                

B.

B. 3,2 gam        

C.

C. 4,48 gam        

D.

D. 4,42 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hương trình phản ứng :                 

Fe2O3 + 6HCl img1 2FeCl3 + 3H2O ;         Cu + 2FeCl3 img2 CuCl2 + 2FeCl2

mol: x                               → 2x                      mol: x            2x

- Ta có: img3 mCu pư = 7,68 – 3,2 = 160x + 64x = 4,48  

=>x = 0,02 mol img4    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.