Cho 8,6 gam hỗn hợp gồm Cu, Cr, Fe nung nóng trong oxi dư đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 11,8 gam hồn hợp X. để tác dụng hết với các chất có trong X cần V lít dung dịch HCl 2M. Giá trị V là:

A.

0,15.

B.

0,16.

C.

0,2.

D.

0,1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sơ đồ phản ứng: img1  img2  Điện tích dương không đổi nên điện tích âm phải bằng nhau: img3 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.