Cho a, b, c là các số thực Giá trị nhỏ nhất của biểu thức img1 là:           

A.

 img1.

B.

5.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: img1 Theo bất đẳng thức Cauchy - Schwarz ta có                 img2.

Đẳng thức xảy ra khi img3  .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.