Cho a gam hỗn hợp x gồm glyxin, alanin và valin phản ứng với 100ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với với các chất trong dung dịch Y cần 380 ml dung dịch KOH 0,5M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X rồi sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch img1 dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch trong bình giảm 43,74 gam. Giá trị của a là:

A.

8,85.

B.

7,57.            

C.

7,75.         

D.

5,48.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 

Quy đổi X thành img2  img3 

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.