Cho ABCD là hình thang vuông. Cần bổ sung thêm điều nào sau đây để ABCD là hình vuông?

A.

Có hai đáy bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau.

B.

Có hai cạnh bên bằng nhau và hai cạnh bên song song.

C.

Có hai cạnh kề bằng nhau và hai đáy bằng nhau.

D.

Có hai cạnh bên bằng nhau và hai đáy bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Hình thang vuông ABCD có hai đáy bằng nhau là hình chữ nhật (vì tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành, có thêm 1 góc vuông nên là hình chữ nhật) Mặt khác hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau nên là hình vuông

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 8 - Tứ giác - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.