Cho ba điểm img1, img2, img3. Tìm khẳng định sai khi nêu điều kiện cần và đủ để ba điểm thẳng hàng?

A.  img1   
B.  img1   
C.  img1   
D.  img1   
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:  img1 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài toán về định nghĩa vectơ. - VECTƠ - Toán Học 10 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.