Cho bảng số liệu : Nhiệt độ trung bình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (Đơn vị: 0C)

Tháng

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Hà Nội

16,4

17,0

20,2

23,7

27,3

28,8

28,9

28,2

27,2

24,6

21,4

18,2

Tp. Hồ Chí Minh

25,8

26,7

27,9

28,9

28,3

27,5

27,1

27,1

26,8

26,7

26,4

25,7

Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng về nhiệt độ trung bình tháng của Hà Nội và TP HCM? 1) Nhiệt độ trung bình của TP HCM cao hơn ở Hà Nội. 2) Nhiệt độ cao nhất ở 2 thành phố tương đương nhau. 3) Nhiệt độ về mùa đông ở Hà Nội thấp hơn nhiều so với TP HCM. 4) Biên độ nhiệt năm của Hà Nội lớn hơn ở TPHCM

A.

4.

B.

1.

C.

3.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: áp dụng công thức tính nhiệt độ trung bình năm= tổng nhiệt độ trung bình 12 tháng /12 Cách giải:  Dựa vào bảng số liệu đã cho, áp dụng công thức tính nhiệt độ trung bình năm= tồng nhiệt độ trung bình 12 tháng /12 => Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội =23,5°c      Nhiệt độ trung bình năm của TP HCM = 27,1°c => nhận xét không đúng là Nhiệt độ trung bình năm Hà Nội cao hơn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.