Cho bảng số liệu sau: Nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm (Đơn vị: °C)

Địa điểm

Nhiệt độ trung bình năm

Lạng Sơn

21,2

Hà Nội

23,5

Huế

25,1

Đà Nẵng

25,7

Quy Nhơn

26,8

Thành phố Hồ Chí Minh

27,1

Loại biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện nhiệt độ trung bình năm của các địa điểm trên là:

A.

Cột.         

B.

Tròn.         

C.

Đường.         

D.

Miền.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.