Cho bất phương trình : img1(*). Xét các mệnh đề sau: img2Bất phương trình tương đương vớiimg3. img4img5 là điều kiện cần để mọi img6 là nghiệm của bất phương trình (*). img7Vớiimg8, tập nghiệm của bất phương trình là img9. Mệnh đề nào đúng

A.

Chỉ img1.

B.

Chỉ img1.

C.

img1 và img2.

D.

Cảimg1,img2,img3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: ·               Ta có : img1img2. Vậy (I) sai. ·       Với img3thì :img4img5img6. ·       Với img7thì :img8img9. Vậy (II) đúng. ·       Với img10thì :img11img12img13img14. Vậy (III) đúng.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.