Cho ba véc-tơ img1, img2, img3 thỏa mãn: img4, img5, img6 và img7. Khi đó biểu thức img8 có giá trị là

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1img2img3  img4img5. Tương tự: img6img7img8. img9img10img11. Vậy img12.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...