Cho biết (-3,6).x + (-6,4).x - 1,2 = 8,8. Vậy x = ?

A.

1

B.

-7,6

C.

-1

D.

7,6

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...